new_normal Image 6

Mr.Chanyut Hengtrakool

คุณชาญยุทธ เฮงตระกูล

 

ภาพกิจกรรม

                

"ดร.สันตศักย์" อดีตรมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดบุญสัมพันธ์ ซอยเขาน้อย หนองปรือ

เวลา 10.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2563
ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนางกอบกุลรชา วงศ์สุนทร, นายชาญยุทธ - นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือพร้อมนางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดบุญสัมพันธ์ ซอยเขาน้อย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดที่ทรุดโทรม ของวัดบุญสัมพันธ์เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญนั้น ให้ได้รับความสะดวก สะอาด บำรุงเสนาสนะที่เก่า เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสามารถต่ออายุการใช้งานให้ยาวสืบไป

โดยมี นายเอนกพัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมนายเมธาศิษฏ์ สมลา นายแสงทอง แก่นประธูปนางศิริเพ็ญ เล็กดี สมาชิกสภา เขต 3 พร้อมคณะที่ปรึกษานายก, นางอังคณา โขนแจ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด, นาง ปัทมา ชาญเชี่ยว ผอ.กอง สวัสดิการและสังคม, นักธุรกิจ, คณะกลุ่มสตรีอำเภอบางละมุง, ประธานชุมชน, ชาวบ้านตำบลหนองปรือและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อม
พุทธศาสนิกชน ร่วมงาน..


     
   นายชาญยุทธ เฮงตระกูลอดีต ส ส.ชลบุรี ร่วมอวยพรวันคล้าย วันเกิด คุณจุรีพร สินธุไพร รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดโดยมีนักการเมืองระดับประเทศ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมอวยพรคับคั่ง ณ โรงแรมเดอะตำนาน พัทยาเหนือ      นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน งานพิธีหมั้น ระหว่าง นายทวิช สหสุนทร กับ นางสาวรัชมังค์ รชตวัฒนกุล บุตรสาว นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ...อ่านต่อ      คุณชาญยุทธ เฮงตะกูล ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโรคโควิค-19อ่านต่อ
   
   วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยา คุณสุชาดา บวรรัตนโกศล และ คุณวิลาวรรณ เฮงตระกูล ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ...ดูเพิ่มเติม       เบิร์ธเดย์ปีที่ 79 “ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์” อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข คลื่นมหาชนร่วมอวยพรคับคั่ง...ดูเพิ่มเติม      เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 คุณชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน วันชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย...ดูเพิ่มเติม
         

Twitter

About