Image 6 Image 2 Image 3 Image 4 Image 1

Mr.Chanyut Hengtrakool

คุณชาญยุทธ เฮงตระกูล

 

เยี่ยมชมความสำเร็จ

image 1

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คุณชาญยุทธ เฮงตระกูล เดินทางเยี่ยมชมความสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านถิ่นยั่งยืน.

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการ

image 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 คุณขาญยุทธ เฮงตระกูล ได้เข้าร่วมหารือผู้นำระดับท้องถิ่น.

อ่านต่อ

โครงการถนนสีขาว

image 3

โครงการถนนสีขาว อ.บางละมุง ชลบุรี นำทีมโดยท่าน สส. กก. ผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี.

โครงการณรงค์ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ใช้ชื่อว่า “โครงการถนนสีขาว” ในสมัยนั้น มีการทุ่มโฆษณาในแทบทุกสื่อ และทุ่มจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน และประชานทั่วไป ถึงการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างถูกต้อง ตามกฎจราจร และปลอดภัย

อ่านต่อ

โพสต์ล่าสุด

image 3

โครงการถนนสีขาว

โครงการณรงค์ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ใช้ชื่อว่า “โครงการถนนสีขาว” ในสมัยนั้น มีการทุ่มโฆษณาในแทบทุกสื่อ และทุ่มจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน และประชานทั่วไป ถึงการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างถูกต้อง ตามกฎจราจร และปลอดภัย

อ่านต่อ

เล่าสู่กันฟัง

   กราบสวัสดี พี่น้องชาวพัทยาและจังหวัดชลบุรีทุกท่าน กระผม นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ขอนศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ชาญยุทธ เฮงตระกูล - chanyuth.com

Twitter

About